“ฝิ่น” ยาเสพติดชนิดแรกที่เข้ามาในประเทศไทย

  ยาเสพติด เป็นปัญหาระดับชาติที่ภาคContinue reading… “ฝิ่น” ยาเสพติดชนิดแรกที่เข้ามาในประเทศไทย

5 แนวทางป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

ปัญหาผู้ใช้แรงงานภายในสถานประกอบการเกี่ยContinue reading… 5 แนวทางป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

5 ข้อดี การตรวจหาสารเสพของพนักงานในองค์กร

 การตรวจหาสารเสพของพนักงานในองค์กร ปัญหาContinue reading… 5 ข้อดี การตรวจหาสารเสพของพนักงานในองค์กร

ประเภทของยาเสพติด และการตรวจหาสารเสพติด

ปัจจุบันการสมัครเข้าทำงานในองค์กรต่างๆ เContinue reading… ประเภทของยาเสพติด และการตรวจหาสารเสพติด

การตรวจหาสารเสพติดในสถานประกอบการ สำคัญอย่างไร

                 การแพร่ระบาดของสารเสพติContinue reading… การตรวจหาสารเสพติดในสถานประกอบการ สำคัญอย่างไร